Tiếng Anh lơp 5 Unit 11 Lesson 1 Lesson 2 What’s the matter with you + Phát âm
Bài giảng Bạn bị sao thế:
Bài giảng Cách đưa ra lời khuyên và cách hồi đáp:
[Phát âm] Khái niệm ngữ điệu:
[Phát âm] Ngữ điệu:
Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, English School loạt bài Để học tốt Tiếng Anh lớp 5 mới gồm các bài soạn Tiếng Anh 5: Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3 bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5, được xây dựng hoàn toàn mới và vượt trội với các Video bài giảng hấp dẫn, sinh động do đội ngũ các thầy cô giáo nước ngoài và trong nước thực hiện.
Trọn bộ Tiếng Anh lớp 5:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *