[Video đánh giá] Tiếng anh lớp 5 trọn bộ, chương trình của bộ GDDT 2020Tiếng anh lớp 5 trọn bộ theo chương trình của Bộ GDĐT từ 2016 đến nay, gồm 02 tập với tổng 20 unit, mỗi unit có đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và được phân thành các nhóm chủ yếu là VOCABULARY – Từ vựng , LECTURE – Bài giảng và PRONUNCIATION – Phát âm. VIdeo này được xây dựng trên nền tảng sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 với chất lượng âm thanh cao, highlight cho các từ, câu khi phát Audio, giúp cho học sinh và cả phụ huynh rèn luyện , kiểm tra các kỹ năng cơ bản tiếng Anh một cách tiện dụng, hiệu quả.

6 Replies to “[Video đánh giá] Tiếng anh lớp 5 trọn bộ, chương trình của bộ GDDT 2020”

  1. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolooooooloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollooolooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  2. noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  3. hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *