Comments

 1. Thái Vân Khánh Thái Vân Khánh

  Cô dạy rất dễ hiểu, nhưng cô ơi, trong lúc dạy cô đừng nói chữ ơ á cô. Nhưng cô dạy vẫn rất hay và dễ hiểu

 2. Vinh Hau

  Cô hay😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😇😇😇😇😇😇😇😇👑👑👑👑👑👑👑🔰🔰🔰🔰🔰🔰🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓

 3. Vinh Hau

  Cô hay 😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😆😆😆😆😆😆😆😆😂😂😂😁😁😁😁😄😄😄🐩

 4. Hai Hoang

  Co giay chung em tan tinh nhu vay em rat biet on😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😍😍😍😍😍😛😛😳😳😳😘

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *