TIẾNG ANH LỚP 1/UNIT 5 :ANIMALS – LESSON 3: STORY SOẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 1 CỦA I LEARN SMART START NHÀ XUẤT BẢN ĐHSP THÀNH PHỐ HCM. NHẰM GIÚP CÁC EM HỌC SINH LỚP 1 HỌC TỐT HƠN MÔN TIẾNG ANH

tiếng anh tiểu học channel là kênh chuyên về môn học Tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học .Các em và các bậc phụ huynh hãy đăng ký kênh để nhận nhiều bài học mới nhất.
link đăng ký kênh:

Link đăng ký các khóa học tại nhà:link đăng ký khóa học tại nhà :
link tiếng anh lớp 1 chương trình I LEARN SMART START:
Getting started:

Unit 1.lesson 1

Unit 1.lesson 2
Unit 1.lesson 3
Unit 2.lesson 1

Unit 2.lesson 2
review 1:
Unit 3.lesson 1

Unit 3.lesson 2
Unit 3.lesson 3
Unit 4.lesson 1
Unit 4.lesson 2 https: //youtu.be/9X2WQAnpstM

Unit 4.lesson 3
Unit 5.lesson 1

Unit 5.lesson 2

unit 5 lesson 2

Unit 5.lesson 3

unit 6: lesson 1
unit 6: lesson 2
unit 6: lesson 3
unit 7: lesson 1

Có thể bạn quan tâm:

Comments

 1. tiếng anh tiểu học channel

  Link video bài giảng tiếng anh lớp 1 chương trình I LEARN SMART START:
  Getting started: https://youtu.be/y6CIgXHzmPk
  https://youtu.be/Stye5lxG758
  Unit 1.lesson 1 https://youtu.be/_yEFbgX18jU
  https://youtu.be/8FPiUUc_Ws4
  Unit 1.lesson 2 https://youtu.be/8F21QznAK4s
  Unit 1.lesson 3 https://youtu.be/yBNZMY0WnjU
  Unit 2.lesson 1 https://youtu.be/OY_DdHp03T8
  https://youtu.be/JO-yUqCzKtE
  Unit 2.lesson 2 https://youtu.be/cVtTKBsPWIA
  review 1: https://youtu.be/Kesj6rekajA
  Unit 3.lesson 1https://youtu.be/WHV3RhIViNs
  https://youtu.be/V-boff_C0gs
  Unit 3.lesson 2
  Unit 3.lesson 3https://youtu.be/wudMvi_zsnU
  Unit 4.lesson 1https://youtu.be/6AW7AiXn9GY
  Unit 4.lesson 2 https: //youtu.be/9X2WQAnpstM
  https://youtu.be/yoUPTouG2Lw
  Unit 4.lesson 3https://youtu.be/EzpWiPitZ1w
  Unit 5.lesson 1
  https://youtu.be/ZbaGg–4pgY
  Unit 5.lesson 2
  https://youtu.be/8yQNVWcnIg8
  unit 5 lesson 2 https://youtu.be/SvzGP4HGUE4
  https://youtu.be/KWWi8qgMl-g
  Unit 5.lesson 3
  https://youtu.be/JzlEyayjwas
  https://youtu.be/wwmJYZzdhMs
  https://youtu.be/X7qqqv1DAQY
  unit 6: lesson 1 https://youtu.be/xJJt85FgfjM
  unit 6: lesson 2 https://youtu.be/e2TcVzgNkTY
  unit 6: lesson 3 https://youtu.be/2hfBDPoFioM
  unit 7: lesson 1 https://youtu.be/liYicx6A7rE
  unit 8: lesson 1 https://youtu.be/aCp50gcwsc0
  unit 8: lesson 2https://youtu.be/NwRDIQ1TGUM
  unit 8: lesson 3https://youtu.be/TU96xgGViYE
  unit 9: lesson 1 https://youtu.be/UVyqaVwN2hA
  unit 9: lesson 2https://youtu.be/YvUNK5fe650
  unit 10: lesson 1https://youtu.be/u4swJqr1NOg
  unit 10 lesson 2 https://youtu.be/Uw3KoCb92YA
  unit 10: lesson 3https://youtu.be/GG_HPMY1ikM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *