Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Hoàng Phạm

    Vitamin C khác hẳn với ãit, công thức cũng khác thí nghiệm này là do người không có học mới làm thôi

  2. Tu Nguyen

    Mìh uống bị nổi mụn ngứa khắp người. Giảm xuống 1viên vẫn bị. Mong bạn tư vấn. Mìh uống hơn 10hôm rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *