review là từ tiếng Anh, có nghĩa “xem xét, đánh giá, xem lại…” trong tiếng Việt.

nó thường được sử dụng khi đề cập đến chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó.

Chẳng hạn như: review đồ ăn (đánh giá đồ ăn), viết bài (viết bài đánh giá), game, du lịch, phim…

Đăng ký kênh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *