Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Laviola Louriene

    kalau misalkan toner nya pakai clear c effector ex, terus essence nya pakai white dew, serum nya pakai clear c juga, trus pelembab nya pakai water bank moisturizer bisa gak ka? ky digabung gitu tapi beda seri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *