Đây là cảm nhận của riêng Khoa về cuốn sách này. Clip này thì nói chuyện tự tin hơn clip trước.
#reviewsachhay #nguyennhatanh #matbiec

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *