[Video đánh giá] Review Sách Báo Cáo Tài Chính – Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu và Lập Báo Cáo Tài ChínhHơn 70% Doanh Nghiệp chết trong 3 năm đầu
theo nghiên cứu thì hơn 60% trong số này chết khi công ty vẫn có lãi nhưng không đủ tiền thanh khoản
Nguyên nhân chủ yếu do kiến thức về tài chính của chủ doanh nghiệp không đủ
cuốn sách này cung cấp cho các Chủ Doanh Nghiệp các khái niệm tài chính căn bản để dẫn dắt doanh nghiệp thành công

2 Replies to “[Video đánh giá] Review Sách Báo Cáo Tài Chính – Hướng Dẫn Từng Bước Hiểu và Lập Báo Cáo Tài Chính”

  1. a review cuốn này đi a "Tổ chức học tập bí mật kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp
    "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *