Hãy cũng xem các Beauty Bloggers nói gì về cushion của Laneige. Đặc biệt là #New Layering Cover Cushion.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *