Cùng cô Hoàn ôn tập lại từ vựng, ngữ pháp và kiến thức ngữ âm trong 3 bài học đầu tiên của chương trình tiếng Anh lớp 6 mới thật hay và dễ hiểu. Đồng thời rèn luyện thêm các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết nữa nhé các em!
Link khóa học:
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Comments

  1. thu dang

    👎👎👎👎👎👎👎👎👎👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃👃✍✍✍✍✍🖎🖎✍✍🖎✍🖎🖎✍🖎✍🖎✍✍👅👅👅👅👅👅👅👅👅👅👎👎👎👎👎🖒🖐🖒🖐👄👎👄🖑🖐👂🖑👍✊✊🖒👄✍👅🖐👍👐👅👁👁🖓👎💅🖓🖐💅🖒👁👋✍👁🖒💅🖒✊🖐💅🖑👍👋🖓🖓🖒🖒🖓🖒🖒🖒✍🖒🖒🖐🖓🖒🖐👎🖓🖎🖒🖎🖓👎🖓🖎🖒👎🖒👎🖒👎🖓👎🖓👎✊👍🖓👎👍🖓👍✊👎✊👍🖓👎🖓👎🖒👍🖒👎🖓👎🖓

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *