TLDW This product is beautiful but gave my oily skin closed comedones D:

IG @a_serene_space:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *