[Video đánh giá] Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 – Review 2 / HeartQueen Quyên HoàngHướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 Review 2. Tiếng Anh lớp 6, giúp các em chuẩn bị tốt bài học trước khi đến lớp.
—————————————
#HeartQueenQuyênHoàng

50 Replies to “[Video đánh giá] Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 6 – Review 2 / HeartQueen Quyên Hoàng”

  1. Tuyệt quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR. Tổng lại những chữ em đã ghi .Tuyệt quá , A MAZING GOOD JOD TEACHER 🙂 AHIHIHAHA CÔ.

  2. Cô có dạy tiếng anh lớp 6 kì 2 không ạ 💚💛💜💓💔💕💖💗💘💝💞💟🍹🍧🍫🍧🍭🍟🍔

  3. Quay thiếu bài skills reading hả cô 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐭🐹🐢🐇🐰🐓🐔🐣🐤🐥🐦🐏🐑🐐🐺🐃🐂🐄🐮🐴🐗🐖🐷🐽🐸🐍🐼🐧🐘🐨🐒🐵🐆🐯🐻🐫🐪🐊🐳🐋🐟🐠🐡🐙🐚🐬🐌🐛🐜🐝🐞🐲🐉🐾🍸🍺🍻🍷🍹🍶☕🍵🍼🍴🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍟🍕🍖🍗🍤🍣🍞🍱🍙🍜🍚🍛🍲🍥🍢🍡🍘🍠🍌🍎🍏🍊🍊🍄🍅🍆🍇🍈🍉🍐🍑🍒🍓🍍🌰🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌸🌹🍀🍁🌷🌸🌹🍀🍁🍂🍃🌺giảm quá quay mà quay thiếu bài thì thôi rồi làm ăn kiểu này thì chết mất thôi

  4. Cho cô 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯 điểm 💓

  5. Sao ko có bài skills vậy hả 🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐭🐹🐢🐇🐰🐰🐓🐔🐣🐤🐥🐦🐑🐐🐺🐃🐂🐄🐮🐴🐗🐖🐷🐽🐸🐍🐼🐧🐘🐨🐒🐵🐆🐯🐻🐫🐪🐊🐳🐋🐟🐠🐡🐙🐚🐬🐌🐛🐜🐝🐞🐲🐉🐾🍸🍺🍻🍷🍹🍶☕🍵🍼🍴🍨🍧🍦🍩🍰🍪🍫🍬🍭🍮🍯🍳🍔🍟🍝🍕🍖🍗🍤🍣🍱🍞🍜🍙🍘cô quay thiếu mất rồi còn đâu mà học nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *