Tiếng Anh lớp 5, Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 5 review 2 short story 2 giúp các em có thể tự học Tiếng Anh ở nhà và có thể học tốt bài học trên lớp.
Video Tiếng Anh lớp 5 nhằm giúp đỡ những phụ huynh muốn kèm con học nhưng không biết Tiếng Anh và những học sinh chưa học tốt môn Tiếng Anh có thể hiểu bài.
————————————-
#HeartQueenQuyênHoàng

Comments

 1. ánh lê

  Chị viết hộ em những bài em bảo chị đi a bài 4 bài 5 bài 1 bài 2 chiều em đi học rồi em bảo chị viết hộ bài từ tuần trước rồi mà chị ko viết

 2. Huong Hoangthi

  👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡I'm at work!
  💻👿💻😖💻😒💻😂
  😭💻😂💻😖💻😱💻
  I'm at work!
  💻👿💻😖💻😒💻😂
  😭💻😂💻😖💻😱💻
  I'm at work!
  💻👿💻😖💻😒💻😂
  😭💻😂💻😖💻😱💻
  I'm at work!
  💻👿💻😖💻😒💻😂
  😭💻😂💻😖💻😱💻

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *