[Video đánh giá] Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 – Unit 2 / HeartQueen Quyên HoàngGiải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 2. Tiếng Anh lớp 5 giúp các em giải bài tập trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 5 và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Tieng Anh lop 5.
—————————————
#HeartQueenQuyênHoàng

30 Replies to “[Video đánh giá] Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 – Unit 2 / HeartQueen Quyên Hoàng”

  1. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  2. She was not very clear in her lecture…I just wanted comment…Because I think you should drink a lot of water to make your voice a little higher…😷

  3. 💕😘♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯🥰😍🤩🧡💛💚💙💜🖤♥️💝💖💗💞

  4. 💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟 co giang hay qua em tha cho co qua troi tim neu co co chong em chuc co hanh phung con nhieu dong vui nha co em chuc co song lau tram tuoi de quay tiep nha co

  5. Quá hay nhưng phải sửa lại Bởi vì không cho học sinh viết mà viết được một câu phải dừng lại khoảng 30 giây để học sinh có thể chữa và làm vào ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *