Welkom by die digitale kapeldiens van die AMSS, en welkom in Koninkrykstyd, die lang seisoen tussen Pinkster en Advent waarin ons fokus op die lewende God se teenwoordigheid in ons brose wêreld, en op ons daaglikse tuiskoms en rus by God as pelgrims. Sit gemaklik, maak jou oë toe en haal ‘n paar keer diep asem – totdat jou voorkop en handpalms heeltemal ontspanne is. Kom ons bid saam: “Soos ‘n wildsbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer:U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. Ek soek U meer as goud en sil-wer; want net U versadig my. Net by U vind ek ware vreugde deur u Gees wat in my bly. Al is U ook die Hemelkoning, U’s my vriend, my broer, my Heer. U verdien al my eer en liefde, daarom buig ek voor U neer: U alleen is my bron van krag; in u teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer.”Ons word stil om eerlik na te dink oor oomblikke van vrees en verlatenheid – ook Godverlatenheid – in die afgelope week. Gee elke emosie wat jy kan terugroep ‘n naam en bring dit voor God. Beweeg nóg ‘n keer deur die landskap van die week en vertoef by oomblikke van vertroue en verwondering wat jy beleef het, hoe vlietend ookal. Bring ook dít voor God.
Die leesrooster-teks uit die briewe van die Nuwe Testament vir hierdie week is Romeine 7:14-25. Ek LEES enkele verse daaruit (vv19, 21-25a –2014 Dir Vert).“Die goeie wat ek wil, doen ek nie; maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek … Dus vind ek hierdie wet:Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien dat daar ‘n ander wet in my ledemate oorlog voer teen die wet van my verstand en my krygsgevange neem deur die wet van die sonde wat in my ledemate is.Ellendige mens wat ek is! Wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan?Aan God die dank deur Jesus Christus ons Here!”Die Romeinebrief bevestig dat die goeie nuus van Jesus Christus vir álle mense bedoel is omdat álmal van God vervreem is. Hoofstuk 3:23-24 som dit só op: “Almal het gesondig en nagelaat om die eer aan God te gee, en tog word hulle goedgunstig deur sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus.” Ons weet egter dat ons as mense nie noodwendig waardeer wat ons verniet kry nie. Genade word helaas misbruik. So het sommige in Rome blykbaar gedink dat hulle maar kon voortleef in hulle ou weë omdat God hulle in elk geval sou vryspreek. Maar nee, genade is nie goedkoop nie!Ons nuwe identiteit in Christus gaan noodwendig met nuwe denke en nuwe gedrag gepaard. Omdat ons in Christus Jesus gedoop is, het ons saam met hom vir die sonde gesterf – is ons dóód vir die dood, nie meer slawe van sonde is nie, het die dood geen houvas meer op ons nie! Ons is sáám met hom uit die dood ópgewek en leef nou vir God (6:1-11).Dít is die hart van die evangelie, sê Paulus. Maar ai, makliker gesê as gedaan, nie waar nie? Vanaf 6:12 verduidelik hy dit nóg ‘n keer met die beeld van oorlogvoering. Om ‘n volgeling van Christus te wees, sê hy, beteken om 24/7 in ‘n stryd tussen perspektiewe gewikkel te wees om óf ‘n slaaf van die dood te wees en in diens van alles wat van sin beroof, óf ‘n slaaf te wees van gehoorsaamheid wat tot geregtigheid lei (v16).Maar dan besef hy, nés hy die goeie wil doen, met sy gesig na God wil leef, is die kwade by hom. Nes hy hom in die wet van God wil verlustig (v22) soos ons vroeër die week in Ps 1 gelees het), is daar ‘n ander wet die wet van die sonde, noem hy dit wat in opstand is teen God, wat hom frustreer en soos ‘n krygsgevangene in sy mag hou (v23).Dan besef hy: selfs ‘n begenadigde, verloste mens het nie in hom/haarself die krag om God te gehoorsaam nie. Boonop is kennis van die wet, van die lewe-gewende riglyn van God se woorde, nog geen waarborg dat jy dit sal doen nie.As Paulus dít snap, lei dit tot ‘n smartlike uitroep van sy ellende, soos iemand wat dodelik gewond en platgeslaan is (v24). Ons enigste hoop, bely hy in vers 25, is in Jesus Christus ons Here in Jesus ons Verlosser, in Christus as Gesalfde wat gekom het om ons van alle heerskappy van die sonde te bevry. Hy is onse Here, die nuwe kurios (Heer) wat oor alle magte heers. Dit is Hý wat ons na homself nooi: Kom na My toe en ek sal julle rus gee. Dít is die boodskap van Koninkrykstyd.

Kom ons dink vir ‘n oomblik hieroor na – oor wie ons in Christus is, en hoe dit bedoel is om ons gewone alledaagse lewe in oomblikke van ewigheidswaarde om te keer. Steek nou ‘n kers op, vat jou tyd, en dink oor waar – by wie of wat – jou hoogste lojaliteit lê. Maw, waaraan jou hart verbind is, waar en by wie jy werklik tuis is en tot rus kom, waar jóú bording huis is, soos Amanda Strydom sing.
Ons bid saam. Ewige God, God van ontferming en trou, dankie dat ons hierdie week kon nadink oor u uitnodiging: “Kom na My toe almal wat moeg en swaar belas is, en ek sal julle rus gee.” Ons kom, Here, dikwels oorlaai en uitsigloos, huiwerig en krities, om vir altyd in Ú self tuis te kom.

Keyword: Kom Na My Toe Almal Wat Moeg En Oorlaai Is, Kom Na My Toe Almal Wat Moeg En Oorlaai Is, Kom Na My Toe Almal Wat Moeg En Oorlaai Is

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *