Hơn 4 thập kỷ thay đổi chính sách dân số Trung Quốc

Trung Quốc áp dụng chính sách một con từ năm 1979, được cho phép sinh hai con năm 2013 và ba con từ năm 2021.

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *