Reeks: Hoe om …
Tema: … te bid
Skrif: Matteus 6:9-13 en Lukas 11:1-13

1. Wat is gebed?

Prayer does not mean that I am to bring God down to my thoughts and my purposes, and bend his government according to my foolish, silly, and sometimes sinful notions. Prayer means that I am to be raised up into feeling, into union and design with him; that I am to enter into his counsel and carry out his purpose fully.

2. Wat leer Jesus ons van gebed?

Matteus 6:9-13 (NLV) 9”Bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word. 10Laat u koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. 11Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. 12En vergeef ons ons sondeskuld soos ons ook óns skuldenaars vergewe het. 13Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie; maar bevry ons van die greep van die Bose.”

3. Ses elemente van gesonde gebed

a) Sê dankie en bring lof aan God: ”… laat U Naam geheilig word …”
b) Vra vir God: ”… gee ons die porsie wat ons nodig het …”

Filippense 4:6 (AFR83) 6Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

c) Belydenis in gebed: ”… vergewe ons ons sondes …”
d) Bid vir ander: ”… soos ons ander vergewe …”
e) Bid vir beskerming en maak ons vry: ”… bewaar ons en maak ons vry van die Bose.”
f) Luister in gebed na wat God vir jou sê

4. Vyf maniere hoe jy kan bid!

a) Gebed voor ander mense
Matteus 6:5 (NLV) 5”En nou wat die gebed betref: Moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid sodat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry.”

1 Korintiërs 14:13-19 (NLV) 13Daarom moet elkeen wat in tale praat, ook bid vir die gawe van verduideliking. 14Want wanneer ek in ’n taal bid, is dit my gees wat bid, maar my verstand bly onaktief.15Wat sê dit? Ek sal albei doen. Ek sal nie net bid met my gees nie, maar ek sal ook bid in verstaanbare woorde. Ek sal nie net lofsing met my gees nie, maar ook in verstaanbare woorde. 16Want as jy God net met jou gees prys, hoe sal hulle wat onkundig is oor wat jy sê, jou lofprysing met hulle “Amen” bevestig? Hulle verstaan tog nie wat jy sê nie. 17Jy het wel voortreflik gebid, maar jou medegelowiges word nie in hulle geloof opgebou nie.18Ek dank God dat ek meer in tale praat as julle almal. 19Maar in ’n byeenkoms van die gemeente sal ek liewer vyf verstaanbare woorde praat waaruit ander iets kan leer as tienduisend in ’n onbekende taal.

b) Stilgebed
Psalms 62:6 (AFR 53) 6Wees net maar stil tot God, my siel, want van Hom is my verwagting!

c) Binnekamergebed
Matteus 6:6 (NLV) 6”Wanneer jy bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, sal jou beloon.”

d) Vas en gebed
Matteus 6:16-18 (NLV) 16”Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges ’n martelaarshouding aanneem nie. Hulle loop met lang gesigte rond sodat die mense duidelik kan sien dat hulle vas. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. 17Maar wanneer jy vas, versorg jou hare, was jou gesig. 18Dan sal niemand agterkom dat jy vas nie, behalwe jou Vader wat alle geheime ken. En jou Vader wat alle geheime ken, sal jou beloon.”

e) Gebedspetisie
Matteus 6:9-13 (NLV) 9”Bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word. 10Laat u koninkryk kom. Laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. 11Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. 12En vergeef ons ons sondeskuld soos ons ook óns skuldenaars vergewe het. 13Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie; maar bevry ons van die greep van die Bose.

5. Leer om gereeld deur gebed in gesprek met God te wees

Keyword: Hoe Kan Ons Die Aarde Bewaar En Beskerm, Hoe Kan Ons Die Aarde Bewaar En Beskerm, Hoe Kan Ons Die Aarde Bewaar En Beskerm

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *