HOE JY SIEN WORD BEPAAL DEUR WAT JY HOOR EN
WAT JY HOOR BEPAAL HOE JY DINK

Romeine 10:17 (OAV) Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

WAT JY DINK, BEPAAL HOE JY OPTREE

Proverbs 23:7a (AMP) For as he thinks in his heart, so is he …

WAARHEID IS KARDINAAL
• God praat
• Hoor
• Praat saam – belydenis

Romeine 10:10 (OAV) … want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

Openbaring 12:11a (OAV) En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, …

WAARHEID-WAGWOORDE

1. Jou vergifnis/vrymaking

Sonde – 1 John 1:9 (AMP) If we [freely] admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just [true to His own nature and promises], and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness [our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose].

Vergifnis – Efesiërs 4:32b (OAV) … vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.
Vrymaking – Johannes 8:36 (OAV) As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.

2. Jou identiteit

• Eienaarskap – Jesaja 43:1-2 (OAV) MAAR nou, so sê die Here, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere — hulle sal jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie.

• Jou reg – Johannes 1:12 (NAV) Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

• Erfenis – Romeine 8:17 (OAV) … en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.

• Versekering – Romeine 8:38-39 (OAV) Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

• Outoriteit – Lukas 10:19 (OAV) Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.

• Proxy – Filippense 2:9-11 (OAV) Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, …

3. Jou vandag

Matteus 6:25 (OAV) Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe — wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam — wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?

Matteus 6:11 (OAV) … gee ons vandag ons daaglikse brood; …

4. Jou môre (toekoms)

Jeremia 29:11 (NAV) Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!

Jesaja 41:10a (NAV) Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God.

Psalm 127:2 (NAV) Tevergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap om met moeite ‘n bestaan te maak. Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in hulle slaap.

AKSIEPLAN

Plaas dit in volgorde – Spreek elke dag

Dankbaarheid-fondasie

1 Tessalonisense 5:16-18 (NAV) Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

GEBEDSLEWE-RIGLYNE

Dankie Here vir:
1. Dankie dat ek vergewe is. Dankie dat u bloed my gedurigdeur reinig van my sonde.
2. Dankie dat ek vrygemaak is, want wie die seun vrygemaak het, is waarlik vry.
3. Dankie dat U my by die naam geroep het. Dat ek aan U behoort.
4. Dankie dat niks my van u liefde kan skei nie.
5. Dankie dat ek mede-erfgenaam is van Christus en dat U my ALLE gesag gegee het oor al die krag van die vyand. Daarom vyand, weerstaan ek jou werke van …………………….…… in Jesus Naam
6. Dankie dat U belowe het dat U elke dag vir ons sal sorg en voorsien. Ek lê my bekommernisse oor ………..…………………. voor U neer.
7. Dankie dat U ook in ons môre is. Dat u gedagtes oor my is en vir ons goed is en dat U vir ons ’n hoopvolle toekoms het. Dankie dat ek tot alles in staat is deur Christus wat my die krag gee.
8. Gee my die wysheid en krag om vandag …………………….. volgens u plan te hanteer.
9. Dankie dat U my nie ’n gees van vrees gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing.
10. Heilige Gees, ek gee oor aan U dat U my vandag kan gebruik en lei.
11. In die naam van Jesus.
12. Amen!

Keyword: Ek Is Tot Alles In Staat Deur Christus, Ek Is Tot Alles In Staat Deur Christus, Ek Is Tot Alles In Staat Deur Christus

Có thể bạn quan tâm:

Comments

  1. Frans Dreyer

    Dankie Pastoor. Ekt vanoggend na die gedeelte oor die prys wat JESUS vir my sonde betaal het. U het dit so mooi verduidelik en my na trane gebring. Dankie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *