MUSIEK:
Sandon · Swiss Army Brass Band & Andreas Spörri Märsche, Choräle Und Hymnen ℗ Amos 2004 .

Carry Me Slowly
Jameson Nathan Jones

Liewe vriend(in), ek groet jou in die naam van die barmhartige God wat ons die afgelope Vrydae opnuut in die Romeine-brief ontdek het. Dié God van wie Paulus uiteindelik net kon sing (11:33-36): “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeur-grondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik sy weë! … Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom kom die heerlikheid vir ewig toe! Amen.” Welkom by hierdie digitale kapeldiens van die Andrew Murray-Sentrum vir Spiritualiteit, en wel¬kom in Konink-rykstyd waarin ons fokus op God se teenwoordigheid in ons brose wêreld. Sit gemak¬lik, maak jou oë toe en haal ‘n paar keer diep asem – totdat jou voorkop en hand¬palms ontspanne is. Ons tema vir die week is Ek is wat Ek is, met verwysing na God se ontmoeting met Moses by die brandende bos. Dit kan ook vertaal word met Ek is wat Ek doen. Geloof sou vir Moses dus beteken om God toe te laat om Gód te wees.
Ons word stil om eerlik na te dink oor ons lewe voor God en mekaar die afgelope week. Dink aan oomblikke waar God dalk vir jou afwesig gevoel het. Of waar jy God eenvoudig nie vertrou het nie. Noem dit by die naam en bring dit nou voor God. Dink ook aan oomblikke van dank en verwondering die afgelope week en bring ook dít voor God.
Die RCL bring ons hierdie week by Romeine 12:9-21. In die eerste elf hoofstukke van die Romeinebrief brei Paulus op ‘n unieke manier uit op die radikale en oorvloedige genade van God in Jesus Christus, wat vir álle mense bedoel is. In hoofstuk 12:1-2 kom hy tot ‘n ewe radikale slotsom: As dít dan is hoe God is, word dieselfde van God se volgelinge verwag. Juis hieraan sal hulle as volgelinge van ‘n genadige God uitgeken word: “Broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou op om julle liggame as ‘n lewende, heilige en aanneemlike offer vir God aan te bied. Dit is sinvolle godsdiens. Julle moet … verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die wil van God is.” Die res van die hoofstuk gee dan praktiese rigtingswysers oor hoe die lewe van gelowiges lyk wat God se ontferming, God se warm hart, eerstehands ervaar het. Ek lees enkele sinne vanaf v9: “Julle liefde moet opreg wees. Verafsku die kwaad; hou vas aan die goeie. Julle moet mekaar liefhê met innige broederliefde. Wees gretig om aan mekaar respek te betoon. Moenie traag wees in julle toewyding nie; bly geesdriftig; hou vol om die Here te dien. Verbly julle in die hoop; wees geduldig wanneer julle swaarkry; volhard in gebed … Seën julle vervolgers; ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met diegene wat bly is; treur saam met diegene wat treur … Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is … Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie.”
Kom ons word stil en stel ons voor hoe huishoudings en samelewings sou lyk indien alle Jesus-volgelinge hierdie riglyne ernstig sou neem… Glo jy dat dít die belangrikste rede vir jou menswees is? Om ‘n simbool van God se lig in ‘n donker wêreld te wees?
Ons bid saam. Gees van God, dankie dat U ons herinner aan wat Jesus gedoen en gesê het, en ons leer om met sý oë, met God se warm hart en sagte oë, na ons werklikheid te kyk. Gee ons die geloofsmoed om U toe te laat om God te wees, en ons na Ú wil te onderrig.
Ek groet jou met die bede dat God se Gees jou vandag nuwe moed en energie sal gee om jou vervolgers te seën en die kwaad met die goeie te oorwin. AMEN

Keyword: Ek Is Tot Alles In Staat Deur Christus, Ek Is Tot Alles In Staat Deur Christus, Ek Is Tot Alles In Staat Deur Christus

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *