BRUIDREEKS DEEL 10
Om te verstaan dat die tempel en die tabernakel maar net twee tipes was van die tempel van God, wat vandag deur lewende stene gebou word, kan ons hierdeur geweldige waarhede sien hoe God ons lewens wil hê, hoe Hy dit wil verander en bestel. Een van die hoof eienskappe van hierdie strukture was dat hulle plekke van stilte en vrede moes wees. 1 Kon. 6;1-7 – En toe die huis gebou is, is dit opgetrek van klippe, kant en klaar uit die breekplek: hamers en koubeitels, enige ystergereedskap, is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie. Hierdie is ʼn mees ongelooflike ding. Die tempel was ʼn yslike groot gebou, wat baie bekwame ambagsmanne ʼn lang tyd geneem het om te bou. Om hierdie bouery nog baie moeiliker te maak, moes hierdie tempel sonder enige geraas gebou word. Dit het beteken dat die hout en die stene wat binne in gebruik moes word, op ʼn ander plek bewerk moes word, en dan na die tempel gebring moes word as klaar verwerkte produkte. Dit het baie bekwaamheid vereis, maar die belangrikste van alles is dat dit vir ons demonstreer dat die tempel volgens God se voorwaardes ʼn huis van gebed moes wees, vry van alle verkeer en handeldrywende aktiwiteite, en nywerhede, duiwe verkopers, en sulke dinge. Daarom mag ons nie gebed ligtelik opneem nie. Of as ʼn ander een bid waar ons by is, moet ons die allerheiligste respek teenoor daardie tempel openbaar, want hy is besig om in God se teenwoordigheid met God te praat. En so word ons nou al as lewende stene op hierdie aarde gekap, en geslyp, en dan kom haal die Here ons en neem ons na die hemelse tempel sonder geraas, daarom moet ons nou al ʼn gebedslewe hê, anders sal ons nie in die hemel se tempel kan inpas wat Jesus besig is om vir Sy Vader te bou nie. Joh. 2;15-22 – En vir die duiweverkopers het Hy gesê: Neem daardie dinge hier weg, moenie die huis van My Vader ʼn handelshuis maak nie. En Sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir U huis het My verteer… Jesus antwoord en se vir hulle: Breek hierdie tempel af, en in drie dae sal Ek dit oprig. En die Jode se: Ses en veertig jaar lank is aan hierdie tempel (van Herodus) gebou, en U, sal U dit in drie dae oprig? Maar Hy het oor die tempel van Sy liggaam gespreek. En toe Hy opgestaan het uit die dode, het Sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle gesê het; en hulle het die Skrif geglo en die woord wat Jesus gespreek het. Drie dae in die graf as die Seun van die mens, en toe opgestaan as Christus die Seun van God. (9) Hier het Jesus weereens die klem gele op dit waarvoor God hierdie tempel ontwerp het, toe Hy die tempel gereinig en al die handeldrywers uitgejaag het wat nie gebid het nie, Mark. 11. 15-17 – en Hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie, en Hy het geleer en vir hulle gesê: Is daar nie geskrywe: My huis moet ʼn huis van gebed genoem word vir al die nasies nie? Maar julle het dit ʼn rowerspelonk gemaak. (10) Die vraag is, was dit ʼn fisiese tempel gebou uit steen en hout waarvoor die Here so ywer gehad het, ons weet dat dit nie was nie, hier het Jesus Sy ywer gedemonstreer vir die lewende tempels wat gebou word deur die gelowiges. Die mens was geskape vir gemeenskap met God, maar die mens het sy tempel geneem wat ʼn ontmoetingsplek tussen die gees van die mens en die Gees van God was, en hy het dit gevul met koopware en die verkeer van die wêreld. Die tempels van vlees wat ontwerp was om huise van gebed te wees, het handelshuise geword. Dit is nie deur ʼn ongeluk wat hierdie tempels vol geraas en handelsverkeer geraak het nie. Satan het ʼn duplikaat van sy sonde in die lewens van die mensdom gemaak.

Keyword: Belangrike Plekke En Geboue Van Christene, Belangrike Plekke En Geboue Van Christene, Belangrike Plekke En Geboue Van Christene

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *