Luister en praat
Lees en klanke (spel)
Skryf aktiwiteite (Tyd ingesit waar leerders werk kan voltooi)
Skryf van sinne
Groepbegeleide lees
Opbreek van woorde in lettergrepe
Alfabetiese volgorde
Werkboeke, ens. beskikbaar by ons Webwerf.

Keyword: Afrikaanse Verklarende Woordeboek Aanlyn, Afrikaanse Verklarende Woordeboek Aanlyn, Afrikaanse Verklarende Woordeboek Aanlyn

Có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *